המסע לחיפוש מדינת ישראל

אולי כי אין מפלגה כזו ואולי יש אבל קולה לא נשמע. אולי אני לא מרגיש שייך יותר לאף מפלגה, או שאף מפלגה לא מייצגת אותי. נדמה לי כי הגענו לרגע הזה בו כל המפלגות טובות בבוץ המסריח של הפוליטיקה ושכחו לשם מה הן קיימות, שכחו את האזרח בישראל ופועלות למען חבר הכנסת והבוחר הפרטני שלהן. לאף אחת אין ראייה ישראלית למען ישראל. ואולי זה כלום. סתם לזרוק רעיונות כי במילא הטיפשים ימשיכו להצביע לחכמים שבכנסת, והחכמים שם לא ישתנו. אני חושב שהגענו לקצה גבול הדמוקרטיה שלנו, ודוחפים אותנו לתהום הדיקטטורה הגדולה. אנחנו ואביב העמים הערבי. בטוח שיש כאלו שחושבים שהחיים רק מתחילים עכשיו. אלו הם שדוחפים אותנו. זה הפרק הראשון של מה שאני רוצה להציע. מה שאני רוצה לראות בעתיד שלי ושל ילדי במדינת ישראל, כי האלטרנטיבה היא חד כיוונית דרך נתב"ג.

זוהי ההצעה למצע המפלגה שלי, שלנו. לא יודע אם מפלגה תקום, ובכלל אם יהיו תומכים כי צריך 50,000 חתימות לרוץ לכנסת, אבל מצע כלשהו לסדר חברתי אחר מזה הקיים היום במדינת ישראל, למען אזרחי ישראל. אתם מוזמנים להגיב, להציע, להסכים ולהתנגד, להיות חלק מהדרך, מהמטרה, מהחזון. פתחתי עמוד תגובות, הצעות הערות והארות עבור הפרויקט הזה. רק תשתדלו לזכור דבר אחד חשוב. כאן זה הבית הפרטי שלי, אתם מבקרים לי בסלון, במטבח, לפעמים בחדר המיטות, אז תתייחסו לגופו של עניין, ותשמרו על הבית נקי.

מטרת המפלגה

אני מאמין כי מדינת ישראל לא תמשיך להתקיים לאורך זמן בשיטה השלטונית הקיימת. זו פשטה את הרגל, את המוסר ובמיוחד את יציבותה. המטרה העיקרית והראשונה היא בניית שלטון חדש בישראל למען אזרחי המדינה עם מנגנונים יעילים לבקרה ופיקוח על השלטון. הביצוע יהיה באמצעות שינוי מבנה השלטון דרך שינוי שיטת הבחירות וקביעת חוקה אזרחית למדינה.

התחייבות

חברי המפלגה (כל חברי המפלגה אשר רשומים ברשימת המתמודדים לכנסת) יפקידו מכתבי התפטרות מהכנסת אצל יו"ר הכנסת כנאמן, אשר יופעלו מיד בתום שנתיים לכהונתם במידה ולא התפטרו קודם לכן עקב שינוי שיטת השלטון. למען הסר ספר, מוקצבים שנתיים בלבד להעברת החוקים לשינוי שיטת השלטון בישראל. כל חברי המפלגה יפעלו בראש ובראשונה למען שינוי שיטת השלטון. המפלגה תתפטר מהכנסת מיד לאחר העברת החוקים למען בחירות חדשות במבנה השלטון החדש.

אופי המפלגה

המפלגה תפעל על פי רוח מגילת העצמאות. החוקים במדינת ישראל לעולם לא יפלו אדם לפי צבע עורו, מינו, דתו, שיוכו הפוליטי או שפתו, או לחילופין יתנו עדיפות כלשהי לאדם על פי ההגדרות האלו. עדיפויות אישיות יהיו אך ורק על בסיס התרומה האישית למען החברה דוגמת מילואים או שירות לאומי. חוקי ליברמן וביבי, חוקי ש"ס וחוקים קיצוניים אחרים ששוללים את זכויותיו של אזרח חופשי, בגלל המוזכר, יבוטלו לאלתר.

המפלגה תפעל למען שוויון אזרחי וסוציאלי, חלוקת משאבים צודקת על פי תרומת האזרח להכנסות המדינה, התייחסות לאזרח כנכס של המדינה ולא נטל. המפלגה תפעל למען שקיפות בשווקים הכלכליים-הפיננסיים השונים, תגביל את כוחו כלכלי של אדם בודד או ארגון בודד, תפעל למען פירוק כל הקרטלים הקיימים על ידי חקיקה, הענשה, ויצירת שוק פתוח.

המפלגה תפעל למען עתיד של שלום עם אויבינו ושכנינו ולא מלחמה. העם יפסיק לחיות על חרבו.

בחירת יושב הראש של המפלגה והמועמד לראשות הממשלה מטעמה

המפלגה לא עבורי, ואני לא מבקש את התמיכה בי. לצורך כך, אני לא מתמודד. התמיכה שלכם היא ברעיוניות שהמפלגה מביאה ועבור מי. רעיון המפלגה הבסיסי שלעולם לא ישתנה, כי ככה בא לי, הוא שהמפלגה שייכת לכולם ולכל אחד באופן שווה. הבחירות פתוחות לכל מועמד שרואה עצמו ממלא את התפקיד למען המדינה ולא למען עצמו, התפקיד ניתן לאותו אדם כפיקדון עד שהבוחרים יחליטו אחרת.

המועד המדויק לבחירות על שלל האופציות והמקרים הקיימים ייקבע בהמשך

מבנה השלטון המוצע

 1. המבנה המוצע מתחלק לראש הממשלה וכנסת ישראל. מעין חיבור של שיטת הבחירות הנוכחית לאמריקאית. ראש הממשלה ייבחר בבחירות ישירות כל ארבע שנים, ולא יותר משתי קדנציות נפרדות או רצופות. קדנציה שלישית או מעבר לכך מחויבת במשאל עם לאישור של 75% הסכמה לפחות. כנסת ישראל מחויבת להעביר משאל עם לדרישת ראש הממשלה היוצא לאחר שתי קדנציות, עד שלושה חודשים ממועד הבחירות.
 2. כנסת ישראל תישאר הריבון לענייני חקיקה אך המבנה שלה ובחירת חבריה תשתנה. הכנסת תצומצם לכדי 90 חברים בלבד ותחולק לשתי קבוצות של 45 חברי כנסת בכל אחת. הקבוצה הראשונה תבחר מתוך בחירות מפלגתיות ארציות, כנהוג היום, רק בחלוקה מספרית-סטטיסטית מתאימה. הקבוצה השנייה תבחר בבחירות אזוריות, ללא חובת שייכות מפלגתית. יוגדרו עד שמונה עשרה אזורי בחירה ארציים, ויקבעו מספר חברי כנסת נבחרים לכל אזור על פי גודל האוכלוסייה עד חמישה חברי כנסת לאזור. בשביל הקטנת התלות בין בחירת ראש הממשלה והתחייבויות עבור חברי כנסת ומפלגות, הבחירות לכנסת יהיו כל שלוש שנים.
 3. ראש הממשלה יוכל לאייש את ממשלת ישראל עם כל אזרח במדינה ללא חובה לחברי כנסת. מהממשלה המוצעת תקבל את אישור הכנסת לקיומה ,בהצבעה כמו היום. מספר השרים יעמוד של שמונה עשרה בלבד, וכל משרד חייב להיות מאויש על ידי שר. ללא שר, המשרד יבוטל לאלתר והשר ייגרע מסך השרים המותרים לממשלה. הגדלת הממשלה מעבר לשמונה עשר שרים תחויב במשאל עם של 75% תמיכה לפחות. יהיו שישה סגני שרים לפי החלטת ראש הממשלה. לא יהיה סגן שר בתפקיד שר.
 4. לכל משרד ממשלתי ייקבע סף ביצוע ליישום החלטות וניצול תקציבי. הפיקוח יהיה חצי שנתי וינוהל על ידי משרד מבקר המדינה. שר אשר לא יעמוד בביצועים הנדרשים ממשרדו במשך שתי ביקורות רצופות (שנה אחת), יפוטר לאלתר.
 5. חברי כנסת או שרים אשר יועמדו לדין בעקבות חקירה פלילית משטרתית, יפוטרו מהכנסת לאלתר ללא המתנה לפסק הדין. אם הם יורשעו בעבירה שנעשתה בזמן השירות הציבורי, הם לא יהיו זכאים לפיצויים ופנסיה ממשלתית.
 6. סוגי המשרדים השונים ותחומי אחריותם יוגדרו בחוק ולא יהיו ניתנים לשינוי, אלא בשינוי חקיקה בתמיכת 80% מחברי הכנסת, לפחות.
 7. בממשלת ישראל יהיו לפחות 7 שרים ממין אחד. במספר הקטן מזה ממשלת ישראל לא תוכל לבקש הצבעה על כינונה או להמשיך 60 יום אחרי עזיבה של שר, מבלי איוש מחדש.
 8. השלטון יפעל לפי חוקה חדשה בישראל שתהווה את חוקי היסוד לחברה האזרחית. חוק חדש לא יכול להיחקק בניגוד לחוקי היסוד שבחוקה ובפגיעה או הטבה למען אוכלוסייה מסוימת בלבד שמפלה אזרחים אחרים לעומתם על בסיסי גזע, דת, מין או שיוך פוליטי. אוכלוסיות נכים ובעיות רפואיות אחרות פטורות מהנושא
הפרק הבא עוד כמה ימים…

*****

הפעם, אל תתעצלו ושתפו עם החברים!!!

»

 1. אלין הגיב:

  מה להגיב? מסכימה עם כל מילה. איפה תורמים?

 2. משתמש אנונימי (לא מזוהה) הגיב:

  כל מילה בסלע. מצביעה למפלגה החדשה.

 3. פנינהט הגיב:

  זיו אתה לא נקרא לי כאדם תמים, אתה זוכר כמה מפלגות חדשות ומבטיחות קמו במדינה שלנו וקיבלו בבחירות הראשונות שלהן המון מנדטים ואז יישרו קו עם כל הכולרות האחרות בפוליטיקה ובבחירות הבאות הצטמצמו לאט לאט עד שנעלמו מהמפה הפוליטית? כי אני בגילי המופלג כבר הספקתי לשכוח חלק מהן, ואני בטוחה שאני לא היחידה,

  • זיו הגיב:

   אם לא ננסה, מה נשאר לנו? תקראי את הרעיון הראשוני. לשנות את שיטת הבחירות. לא יצליח, הולכים הביתה. אני לא מחפש ג'וב או כבוד. את צודקת כי בשלושים השנה האחרונות, עד כמה שאני זוכר, היינו במדבר פוליטי. שלל הבטחות וו100% אכזבות, טומי לפיד האכזבה הגדולה מכולן. אולי נצא מהמדבר הזה?

 4. […] אחרונות זיו על המפלגה החדשה למען שינוי שיטת ה…פנינהט על המפלגה החדשה למען שינוי שיטת ה…זיו על […]

 5. […] אתם בעניין המפלגה החדשה או סתם קוטרים בכיינים?!?!! […]

 6. Hagit הגיב:

  אני מצטרפת למפלגה החדשה. סוף סוף קצת תקווה לעציד שפוי.

 7. Hagit הגיב:

  כמובן שהתכוונתי לתקווה לעתיד שפוי 🙂

 8. […] מוכנים לפרק השני במצע המפלגה שלנו? זכרו, זה לא שלי, זה שלנו. אתם יותר מרצויים להיות שותפים. תגיבו, תביעו, תוסיפו, תבקרו, תסכימו ותשללו. איך הייתם רוצים לראות את המדינה שלכם? זה המקום! (הפרק הראשון) […]

 9. […] יש לי רעיון נהדר לפתרון, חלקי אמנם, אבל נהדר. לדעתי. חכו לפרק הבא של המפלגה שלי. […]

מה דעתכם?

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s